Vækstmåder

Artikel er fra havenyt.dk

AF LILA TOWLE, formand for Frøsamlerne, Frøsamlerne

For rigtig at kunne omgås og navnlig vælge de rigtige tomatsorter til drivhus, friland og potter er det vigtigt at vide lidt om tomatens genetik.

I den sydamerikanske jungle har urtomaten kravlet hen over skovbunden, slået rødder hist og her og slynget sig til vejrs på passende stammer. Den er faktisk nærmest en slags lian, der kan vokse i længden i mange år.

Indeterminate sorter

De fleste af vores drivhussorter bevarer denne ubegrænsede (på engelsk »indeterminate«) længdevækst på hovedstænglen. De skal knibes for at holde formen, men sætter nye blomsterklaser, så længe hovedstammen får lov til at vokse. Og hvis man lader et sideskud vokse ud, sætter det også blomster. De kaldes populært for snoretomater.

Determinate sorter

Busk-, potte- eller flerstammede tomatsorter er genetisk programmeret til at standse længdevæksten og modne frugterne, så snart de har nået et bestemt antal klaser (»determinate« sorter). Dette antal varierer fra sort til sort. Topskuddet får besked om at blive blomst, og så er det slut med længdevækst og nye blomsterklaser. Dette sker også på sideskuddene. Det er derfor man ikke må knibe denne type tomat – eller allerhøjst kun studse den lidt – for ellers vil man fjerne de fleste af blomsterklaserne.

Disse determinate tomatsorter giver en kortere, men mere busket plante, der modner frugterne i løbet af kort tid. Det er også derfor, at planterne hurtigere bliver gamle og triste at se på.

Dyrket i potter vil disse tomatsorter være meget dekorative som ungplanter, men skal skjules lidt bag de andre, når løvet falmer.

‘Tumbler’En determinat sort i juli. Planten henter kræfter til at udvikle de mange tomater fra bladene, som ikke ser så pæne ud længere. Sorten her er ‘Tumbler’. Foto: Karna Maj

Vælg tomat til voksested

Almindeligvis er sådanne busktomater (determinate) ikke ret velegnede til drivhus, da det er spild af den knappe plads at dyrke brede fremfor høje planter. Man skal også være indstillet på at smide dem ud, når den forholdsvis korte høstperiode er omme. Og husk at placere dem, så andre planter kan dække, når tomatplanterne takker af!